Информационен микро сайт с фото галерия за презентация на хотел “Централ” в град пирдоп.

  • изработка на микро интернет страница.