Информационен сайт спрямо изискванията за финансиране по Европейски Програми – Организация за Обществено Подпомагане – подкрепя младежи с интелектуални затруднения в процеса на изграждане на трудови навици и умения за самостоятелен живот.
  • домейн регистрация
  • уеб хостинг
  • изработка на интернет страница